Головна Банківські операції Форма і зміст банківської гарантії
охарактеризуйте основные черты либерализма

Форма і зміст банківської гарантії

анківська гарантія повинна мати письмову форму. Форма гарантії - односторонній письмове зобов'язання гаранта. Дійсність зобов'язання не залежить від наявності письмової угоди. На практиці - оформляється угодою. ГК не передбачає спеціальну форму угоди.

На прохання принципала гарант дає письмове зобов'язання сплатити його кредитору (бенефіціару) певну грошову суму.

Однак з цього не випливає, що потрібно письмове угоди між принципалом та гарантом і, що на цій підставі можна не оплатити банківську гарантію. У п. 3 Інформаційного листа Вищого Арбітражного Суду РФ від 15 січня 1998 р. N 27 "Огляд практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням норм Цивільного кодексу Російської Федерації про банківської гарантії" сказано, що відсутність письмової угоди між принципалом та гарантом не тягне недійсності гарантійного зобов'язання гаранта перед бенефіціаром .* (390)

Відсутність письмової угоди між принципалом та гарантом не тягне недійсності гарантійного зобов'язання гаранта перед бенефіціаром.

Банк-гарант видав банківську гарантію організації-бенефіціару. При настанні зумовлених в гарантійному зобов'язанні умов бенефіціар звернувся до гаранта з вимогою про виплату відповідної суми. Гарант відмовився від виконання своїх зобов'язань, оскільки письмова угода між ним і принципалом (боржником за основним зобов'язанням) не було укладено. Ця обставина, на думку гаранта, свідчило про відсутність підстав виникнення гарантійного зобов'язання перед бенефіціаром.

Розглянувши позов бенефіціара до гаранта, арбітражний суд його задовольнив, виходячи з наступного.

Гарантійне зобов'язання виникає між гарантом та бенефіціаром на підставі одностороннього письмового зобов'язання гаранта. Дійсність цього зобов'язання не залежить від наявності письмової угоди між гарантом і принципалом.

Письмове зобов'язання гаранта перед бенефіціаром за формою і змістом відповідає вимогам статті 368 Кодексу. Вимога бенефіціаром було заявлено у встановлений термін і відповідало умовам гарантійного зобов'язання. У зв'язку з цим підстав для звільнення гаранта від відповідальності не було.

Потрібно звертати увагу на те, що банківська гарантія повинна бути підписана не тільки керівником, але і головним бухгалтером, що видала її організації. Згідно з вимогами ч. 3 п. 3 ст. 7 Федерального закону від 21 листопада 1996 р. "Про бухгалтерський облік" (зі змінами від 23 липня 1998 р., 28 березня, 31 грудня 2002 р., 10 січня, 28 травня, 30 червня 2003 р.) без підпису головного бухгалтера грошові і розрахункові документи, фінансові і кредитні зобов'язання вважаються недійсними і не повинні прийматися до виконання.

Вимоги бенефіціара про сплату грошової суми банківської гарантії повинні представлятися гаранта в письмовій формі. Можливі будь-які письмові документи (ст. 434 ГК РФ). Тим самим фіксується юридичний факт, з яким закон пов'язує обов'язок гаранта сплатити бенефіціару грошову суму банківської гарантії. В подальшому це стає підтвердженням регресних вимог гаранта до Принципалом. Принципала після цього не може посилатися на свої відносини з бенефіціаром за зобов'язанням забезпечення банківської гарантією.

Банківська гарантія включає: 1) найменування та місцезнаходження гаранта, вказівка на його організаційно-правову форму, дані реєстрації та ліцензії; 2) дані про Принципалом та вказівка на його прохання про видачу гарантії; 3) дані про бенефіціара, то есть о конкретному кредитора принципала . Однак при відсутності даних про конкретний бенефіціара зобов'язання по гарантії повинно виконуватися на користь бенефіціара, пред'явив гаранта оригінал банківської гарантії (див.: Інформаційний лист Президії ВАС РФ від 15 січня 1998 р. N 27 / / Вестник ВАС. 1998, N 3. С. 95); 4) умова про сплату грошової суми банківської гарантії. Ця сума після її визначення не залежить від суми основного зобов'язання. Тому вона повинна бути чітко визначена в самій гарантії; 5) строк банківської гарантії. Цей термін пресекательний, він не може бути відновлений.

в зависимости от способа перемещения воздуха вентиляция бывает