Головна Банківські операції Ревізія цінностей та перевірка організації касової роботи
тоталитаризм

Ревізія цінностей та перевірка організації касової роботи

Ревізія банкнот, монети та інших цінностей в операційній касі кредитної організації (філії) здійснюється:

- Не рідше одного разу на квартал, а також щорічно за станом на 1 січня;

- При зміні або тимчасову зміну посадових осіб, відповідальних за схоронність цінностей;

- В інших випадках на розсуд керівника кредитної організації.

За розпорядженням керівника кредитної організації ревізія банкнот, монети та інших цінностей філій може здійснюватися самою кредитною організацією.

Ревізія банкнот, монети та інших цінностей в операційній касі поза касового вузла в разі зберігання цінностей у касі здійснюється кредитною організацією (філією) щоквартально, за станом на 1 січня; при зміні або тимчасову зміну касового працівника операційної каси поза касового вузла; в інших випадках за розпорядженням керівника кредитної організації (філії).

Ревізія банкнот, монети та інших цінностей здійснюється за письмовим розпорядженням керівника кредитної організації (філії) комісією, склад якої визначається зазначеним розпорядженням. Один з членів комісії призначається її керівником.

Ревізія здійснюється раптово без попереднього сповіщення посадових осіб, відповідальних за схоронність цінностей, і членів комісії. Ревізія проводиться з перевіркою всіх цінностей за станом на одну й ту ж дату і в такій послідовності, яка б виключала можливість приховування розкрадань та нестач грошей і цінностей.

Поряд з ревізією цінностей в операційній касі кредитної організації (філії), а також в операційній касі поза касового вузла можуть проводитися перевірки організації касової роботи. Необхідність здійснення перевірок організації касової роботи, їх періодичність, склад комісій, що створюються для проведення перевірок, визначаються керівником кредитної організації. Проведення ревізій та перевірок не повинно порушувати нормального касового обслуговування клієнтів кредитної організації .* (374)

Приступив до ревізії, її керівник опечатувати своєю печаткою сховище цінностей, а також металеві шафи, стелажі, сейфи, візки, що знаходяться в сховищі, незалежно від наявності в них цінностей на момент початку ревізії. Він бере під свій контроль всі гроші і цінності, з'ясовує, не є чи грошей, цінностей і сумок з готівкою в вечірньою і прибутковою касах, касі перерахунку, під відповідальністю касових і інкасаторських працівників, і при наявності виробляє їх обревізованіе поряд з іншими цінностями.

Порядок проведення ревізії грошей і цінностей детально регулюється Положенням.

Після перерахунку банкнот, монети та інших цінностей, що знаходяться в сховищі, ревізії проводять звірку опинившихся в наявності цінностей з даними книг обліку цінностей, щоденного балансу, аналітичного обліку. Крім того, вони перевіряють, чи всі вилучені для ревізії цінності вкладені назад у сховище. Про проведеної ревізії цінностей складається акт за підписами всіх працівників, які брали участь у ревізії, і посадових осіб, відповідальних за схоронність цінностей.

Причини всіх виявлених розбіжностей фактичної наявності цінностей з даними обліку з'ясовуються негайно і зазначаються в акті або оформляються пояснювальній записці. Вживаються заходи до усунення цих розбіжностей.

При проведенні ревізії в зв'язку зі зміною або тимчасової зміною посадової особи, відповідальної за схоронність цінностей (касового працівника операційної каси поза касового вузла), про передачу грошей і цінностей, що знаходяться в сховищі, ключів і печаток від сховища (грошей, цінностей та ключів від сейфа ) робиться запис в акті.

Результати проведеної ревізії або перевірки розглядаються керівником кредитної організації, і даються вказівки посадовим особам, відповідальним за схоронність цінностей, щодо усунення виявлених недоліків. Матеріали ревізій і перевірок зберігаються у керівника кредитної організації в окремому справі.

Прийом готівки в прибуткову касу кредитної організації від організацій - власників рахунків, провадиться за оголошенням на внесок готівкою, що представляють собою комплект документів, що складається з об'яви, ордери і квитанції (надалі по тексту - оголошення на внесок готівкою). Готівкові гроші вносяться організаціями тільки на свій розрахунковий (поточний) рахунок.

Положенням передбачається, що прийнята протягом операційного дня готівка разом з прибутковими документами та довідкою про суму прийнятих грошей та кількості що надійшли в касу грошових документів здається завідувачу касою під розписку в книзі обліку прийнятих та виданих грошей (цінностей). Надійшли гроші можуть передаватися завідувачу касою протягом операційного дня кілька разів під розписку в книзі обліку прийнятих та виданих грошей (цінностей). У цих випадках, до передачі грошей, касовий працівник повинен переконатися в тому, що фактичне їх наявність відповідає загальній сумі за прийнятими прибутковим документам.

Все що надійшли протягом операційного дня готівку прибуткуються в операційну касу. Вони повинні бути зараховані на відповідні рахунки клієнтів в той же робочий день.

вентиляция в производственных помещениях