Головна Банківські операції Підстави списання грошових коштів з рахунку
типология политических культур

Підстави списання грошових коштів з рахунку

Списання грошових коштів з рахунку здійснюється кредитною організацією на підставі розпорядження клієнта.

Без розпорядження клієнта списання коштів, що знаходяться на рахунку, допускається за рішенням суду, а також у випадках, встановлених законом  або передбачених договором між банком і клієнтом. (Стаття 854 ГК РФ) .

З питань списання грошових коштів з рахунку клієнта в Інформаційному листі Президії Вищого Арбітражного Суду РФ від 1 жовтня 1996 р. N 8 "Про деякі питання списання грошових коштів, що знаходяться на рахунку, без розпорядження клієнта" зазначається, що "Федеральним законом" Про введення в дію частини другу Цивільного кодексу Російської Федерації "(стаття 4) встановлено, що надалі до приведення законів та інших правових актів, що діють на території Російської Федерації, у відповідність до частини другої Кодексу закони та інші правові акти Російської Федерації, а також акти законодавства Союзу РСР , які діють на території Російської Федерації в межах і порядку, передбачених законодавством Російської Федерації, застосовуються остільки, оскільки вони не суперечать частині другій Кодексу.

Видані до введення в дію частини другої Кодексу нормативні акти Президента Російської Федерації, Уряду Російської Федерації та застосовуються на території Російської Федерації постанови Уряду СРСР з питань, які відповідно до частини другої Кодексу можуть регулюватися тільки федеральними законами, діють надалі до введення в дію відповідних законів.

Отже, в тих випадках, коли зазначеними нормативними актами, в тому числі постановами Верховної Ради Російської Федерації, що носять нормативний характер, а також постановами Уряду Російської Федерації, прийнятими в межах повноважень, даних Уряду в законі або Указі Президента Російської Федерації, встановлений безакцептному порядок списання грошових коштів, вони підлягають застосуванню впредь до прийняття відповідного закону з даного питання ".

На практиці виникають питання про порядок стягнення кредитором визнаних боржником сум, коли претензійних порядок передбачений договором. З цієї проблеми, є роз'яснення Вищого Арбітражного Суду РФ .* (347) У ньому сказано, що в даний час відсутня норма закону, що надає кредитору право списувати у безспірному порядку визнану боржником по претензії суму, коли досудових (претензійних) порядок врегулювання суперечок для певної категорії спорів встановлений законом або передбачений договором. Проте сторони, передбачаючи в договорі умову про досудовому (претензійній) порядку врегулювання спорів, має право включити в договір і умову про безспірному стягнення кредитором визнаної суми. Крім того, про право кредитора списати в безспірному порядку відповідну суму боржник може вказати і в листі про визнання претензії. Про наявність такої умови платник повинен повідомити в письмовому вигляді банку, з яким у нього укладений договір банківського рахунку. А в пред'явленому до банку платіжному документі, на стягнення у безспірному порядку визнаної боржником суми, що має бути зроблено посилання. Це повинна бути посилання на норму закону чи пункт договору, яким стягувача надано право вирішення питань в претензійній порядку та стягнення визнаних боржником по претензии сум у безспірному порядку. До платіжного документу додається відповідь боржника про визнання відповідної суми з вказівкою на право кредитора списати цю суму у безспірному порядку (за відсутності умови в договорі).

У тому випадку, коли умова про безспірному списання визнаної суми відсутній в договорі і у відповіді на претензію, а боржник визнану суму не перерахував, кредитор має право звернутися в установленому порядку до арбітражного суду з позовом про стягнення з боржника заборгованості. Такий позов підлягає розгляду по суті. Якщо ж при викладених обставин кредитор списал визнану боржником суму у безспірному порядку, боржник має право пред'явити позов про зворотне стягнення вказаної суми. При розгляді такого позову арбітражний суд оцінює обгрунтованість вимог до боржника та приймає рішення з урахуванням цієї обставини.

гигиена освещение