Головна Банківські операції Відповідальність сторін за кредитним договором
основные теории политического лидерства

Відповідальність сторін за кредитним договором

Відповідальність сторін за кредитним договором передбачена цивільним і банківським законодавством.

При укладанні договору, сторони передбачають заходи відповідальності на випадок його невиконання, керуючись нормами цивільного права.

Кредитним договором кредиту повністю або частково за наявності обставин, очевидно свідчать про те, що надана позичальникові сума не буде повернута в термін. Оскільки в ГК РФ сказано, що такі обставини повинні бути очевидними, то, отже, повинні бути прямі докази, що свідчать про те, що сума не буде повернута в термін, передбачений договором.

У відношенні кредиту діє загальне правило позики, що якщо договором позики передбачено повернення позики частинами (в розстрочку), то при порушенні позичальником строку, встановленого для повернення чергової частини позики, займодавец вправі вимагати дострокового повернення всієї рештою суми позики разом з належних відсотками .* (329) При невиконанні позичальником передбачених договором позики обов'язків щодо забезпечення повернення суми позики, а також при втраті забезпечення або погіршення його умов за обставинами, за які займодавец не відповідає, займодавец має право вимагати від позичальника дострокового повернення суми позики та сплати належних відсотків, якщо інше не передбачено договором.

У випадку, якщо позичальник не виконує умови договору позики про цільове використання суми позики, а також при порушенні обов'язків позичальником забезпечення можливостей здійснення контролю займодавцем, останній має право вимагати від позичальника дострокового повернення суми позики та сплати належних відсотків, якщо інше не передбачено договором.

У Федеральному законі "Про банки і банківську діяльність" є норми, адресовані кредитної організації. У статті 34 цього закону сказано, що кредитна організація зобов'язана вжити всі передбачені законодавством Російської Федерації заходи для стягнення заборгованості.

Кредитна організація має право звернутися до арбітражного суду з заявою про порушення провадження у справі про неспроможність (банкрутство) у відношенні боржників, не виконують свої зобов'язання по погашенню заборгованості, у встановленому федеральними законами порядку.

основные способы улучшения качества воды