Головна БП як галузь Гарантії захисту вкладників та інших банківських клієнтів
тоталитарный режим признаки

Гарантії захисту вкладників та інших банківських клієнтів

Як вже говорилося, банківське право імперативною, тому клієнти кредитних організацій, зокрема вкладники, є не суб'єктами банківського права, а суб'єктами грошово-кредитних відносин, причому лише в тій частині, яка регулюється цивільним правом.

Якби банківське право поширювалося на клієнтів і вкладників, то таке регулювання увійшло б у протиріччя з цивільним правом, яке передбачає свободу договорів. Тому якщо банківське право надасть певні права конкретному вкладникові по відношенню до Банку Росії, то одночасно воно ж повинно створити і обов'язки по відношенню до нього у відповідності з принципом єдності прав і обов'язків правовідносин. Тоді Банк Росії отримає владу над вкладником, що суперечить принципу свободи договорів у цивільному праві.

Такого протиріччя могло б не бути, якщо б Банк Росії був тільки регулятором і арбітром, не мав би свого інтересу в цивільному праві і не відповідав би за підприємницьку діяльність створених ним комерційних банків, на капіталах яких він бере участь. Це ті банки, про які буде сказано нижче та у статутному фонді яких Банку Росії належить більшість акцій, - наприклад, в Ощадбанку.

Виходить, що Банк Росії займається комерційною діяльністю і як регулятор, і як контролер, але не безпосередньо, а опосередковано, через обмежене коло створених ним банків. Природно, що така ситуація повинна рахуватися з точки зору закону протиприродно. (Докладніше про це див: Братко А. Г. Правове регулювання Банку Росії / /).

В Ощадбанку зосереджено близько 80 відсотків усіх вкладів населення Росії. Щоправда, був період, коли в 1996 році деякі комерційні банки, наприклад АКБ "Інкомбанк", за темпами приросту вкладників стали наздоганяти Ощадбанк, але цей період був недовго і швидко закінчився. Потенційно це резерв для перераспределітельной функції в грошово-кредитної та фінансової системи в умовах нестабільності і неефективного менеджменту соціальними процесами. Може бути, тому в російському банківському законодавстві не передбачено публічно-правові банківські відносини між вкладником та Банком Росії. Але це знижує якісний рівень банківського права. Попутно зауважимо, що ситуація побічно підтверджує, що право не може бути вищою, ніж економіка та обумовлене нею культурний розвиток суспільства.

У загальному підсумку виходить, що російський вкладник - це суб'єкт цивільного права; суб'єктом російського банківського права він бути не може.

На наш погляд, суб'єктом банківського права могло б стати російське об'єднання вкладників, але про це нашій пропозиції і про внесення відповідних змін в банківське законодавство мова піде в подальшому, коли буде розглядатися спеціальний питання про розширення прав вкладників.

Банківське право повинно створювати умови для конкуренції та захисту інтересів власників, що вклали свої гроші в банк, що довірили їх йому, особливо це стосується банківських клієнтів і дрібних вкладників.

Такою є загальна тенденція в багатьох країнах західного світу. Наприклад, у Франції Банківський закон 1984 року покладає цей обов'язок на Банк Франції, а конкретне здійснення контрольних функцій відповідно до Закону від 4 серпня 1993 року виробляє Банківська комісія, яку Банк Франції надає свої кошти для виконання цих функцій.

У Росії цей обов'язок сформульована в банківському законодавстві стосовно не до прав, а до законним інтересам вкладників. І це правильно, оскільки Банк Росії не втручається в оперативну діяльність кредитних організацій, оскільки така діяльність регулюється не банківська, а цивільним правом. У ч. 2 ст. 56 Федерального закону "Про Центральному банку Російської Федерації (Банк Росії)" говориться про те, що "головними цілями банківського регулювання та банківського нагляду є підтримка стабільності банківської системи Російської Федерації та захист інтересів вкладників і кредиторів". Іншими словами, Банк Росії не захищає інтереси конкретного вкладника або кредитора. Якщо б він став цим займатися і вникал в суперечки між кредитною організацією та її клієнтом, то він взяв би на себе невластиві і навіть протиправних функцію. Він став би підміняти діяльність суду, що прямо заборонено законом. Він повинен захищати своєї правильно організованої діяльністю (банківське регулювання та банківський нагляд) всіх вкладників і всіх кредиторів у їх сукупності. Він повинен захищати не приватний, а публічний інтерес. І це відповідає тому розумінню банківського права, про який говорилося вище. Банківське право - це галузь публічного права.

Інша справа, що охорона цих спільних інтересів всіх вкладників і всіх кредиторів в цілому, багато в чому залежить від того, наскільки стабільною є банківська система і наскільки ефективний банківський нагляд. Його треба поліпшувати.

Але, найголовніше - довіра вкладників у 90-ті роки було підірвано. Численні обману вкладників кредитними організаціями та самою державою призвели до того, що до сих пір значна частина населення не вірить банківській системі, і для того, щоб змінити таку ситуацію, потрібні системні зусилля. Ні в якому разі не можна йти на поводу у тих, хто пропонує легалізувати так звані безвідзивні вклади. Між іншим, пропонують, почему-то, як раз те, хто аж ніяк не вважався гарним банкіром і потерпів крах в 90-ті роки.

Слишком уж часто вкладники опинялися у невигідному положенні, в 90-ті роки, і в них сформувався негативний досвід спілкування з банками. Проблема в тому, як тепер його подолати.

Ситуація з вкладами стала поліпшуватися після створення в 2004 році системи обов'язкового страхування вкладів фізичних осіб. Разом з тим, за статистичними даними і результатами соціологічних досліджень, значна частина населення все ще не довіряє банкам. Ось, що з цього приводу читаємо в одній із публікацій: "За даними опитувань, проведених компанією ROMIR Monitoring, грошові заощадження роблять трохи більше половини російських громадян (57% населення). І лише половина з них використовує для цього вклади в банках. Навіть у такому грубо наближенні можна припустити, що тільки чверть російських громадян використовує банки для зберігання грошей. Відносини з банками найчастіше закінчуються в момент надходження заробітної плати на поточний рахунок. Після чого гроші відразу готівку ".

Щоб зрозуміти актуальність охоронної функції банківського права, потрібно враховувати специфіку нашої країни.

Росія - це країна з величезною кількістю незаможних людей і пенсіонерів. Всі вони, так чи інакше, користуються банківськими послугами. У свою чергу, і банки користуються цими фінансовими ресурсами, поки ще дешевими для них. Своєчасність перерахування пенсій та заробітної плати, безперебійність системи розрахунків, - все це в більшості своїй, так чи інакше, пов'язано або з хорошою, або з поганою роботою банків. І в цьому сенсі роль банківського права в Росії на сьогоднішній день все ще недооцінюється, а рівень законності залишає бажати кращого.

Банківське право має передбачати певні гарантії для вкладників та інших осіб, які користуються послугами кредитних організацій.

Усі ці гарантії, на наш погляд, можна класифікувати в залежності від способу забезпечення прав і законних інтересів вкладників і кредиторів:

а) організаційні;

б) фінансові;

в) інформаційні;

г) юридичні.

При цьому всі види гарантій, так чи інакше, мають певну юридичну форму. У широкому сенсі слова організаційні та фінансові гарантії теж є юридичними, але лише за своєю нормативної формі, а не за змістом. Тому коли мова йде про юридичні гарантії, то маються на увазі власне юридичні механізми захисту законних інтересів всіх банківських клієнтів.

Природно, що всі види гарантій пов'язані між собою. Нами дається загальна класифікація, яка не виключає, а передбачає відому ступінь її конкретизації з інших підстав.

 

внутрибольничная инфекция