Головна Банк Росії Функція фіксації та опублікування офіційних курсів іноземних валют по відношенню до рубля
основные категории политической науки

Функція фіксації та опублікування офіційних курсів іноземних валют по відношенню до рубля

У Федеральному законі ця функція називається в пункті 15 статті 4 та в статті 53.

Банк Росії встановлює та публікує офіційні курси іноземних валют по відношенню до рубля. Відповідно, з цього питання він прийняв Положення від 18 квітня 2006 р. N 286-П "Про встановлення та оприлюднення Центральним банком Російської Федерації офіційних курсів іноземних валют по відношенню до рубля". У ньому передбачено наступний порядок.

Банк Росії встановлює офіційні курси іноземних валют по відношенню до рубля щоденно (по робочих днях) або щомісячно без зобов'язання Банку Росії купувати або продавати зазначені валюти за встановленим курсом.

Переліки іноземних валют, офіційні курси яких по відношенню до рубля встановлюються Банком Росії, публікуються у "Віснику Банку Росії" і в представництві Банку Росії в мережі Інтернет (www.cbr.ru).

Офіційний курс долара США по відношенню до рубля розраховується та встановлюється Банком Росії на основі котирувань внутрішнього міжбанківського валютного ринку за операціями "долар США - рубль" згідно з методикою визначення офіційних курсів іноземних валют по відношенню до рубля, затвердженої розпорядженням Банку Росії.

Офіційний курс СПЗ (спеціальних прав запозичення) по відношенню до рубля розраховується та встановлюється Банком Росії на основі офіційного курсу долара США по відношенню до рубля, визначеного згідно з пунктом 3 цього Положення, і останнього значення курсу СПЗ до долара США, встановленого Міжнародним валютним фондом .

Офіційні курси інших іноземних валют по відношенню до рубля розраховуються і встановлюються Банком Росії на основі офіційного курсу долара США по відношенню до рубля, визначеного згідно з пунктом 3 цього Положення, і котирувань даних валют до долара США на міжнародних валютних ринках, на внутрішньому міжбанківському валютному ринку, а також офіційних курсів долара США до зазначених валют, що встановлюються центральними (національними) банками відповідних держав.

Офіційними курсами національних валют країн - учасниць Економічного та валютного союзу по відношенню до рубля є курси, розраховані на основі офіційного курсу євро по відношенню до рубля, встановленого Банком Росії, з використанням відповідних коефіцієнтів перерахунку даних валют у євро, зафіксованих рішеннями Ради Європейського союзу від 31 грудня 1998 року N 2866/98/ЕС та від 19 червня 2000 року N 1478/2000/ЕС, у порядку, наведеному в додатку до цього Положення.

Числове значення офіційних курсів іноземних валют по відношенню до рубля, за винятком офіційних курсів іноземних валют по відношенню до рубля, формат яких встановлюється відповідно до абзацу другого цього пункту, містить шість значущих цифр, чотири з яких є десятковим знаком (XX, XXXX руб. ).

Якщо офіційний курс іноземної валюти по відношенню до рубля дорівнює або перевищує 100 рублів за одиницю іноземної валюти, числове значення офіційного курсу іноземної валюти по відношенню до рубля може містити більше шести значущих цифр, при цьому чотири з них повинні бути десятковим знаком.

Офіційні курси іноземних валют по відношенню до рубля встановлюються наказом Банку Росії, що вступає в силу в зазначений в ньому термін, і діють до набрання чинності наступного наказу Банку Росії про офіційні курси іноземних валют.

Інформація про офіційні курси іноземних валют по відношенню до рубля розміщується в день їх встановлення у представництві Банку Росії в мережі Інтернет (www.cbr.ru) та публікується в черговому номері "Вісника Банку Росії".

Інформація про офіційні курси іноземних валют по відношенню до рубля, встановлених Банком Росії, представляється територіальними установами Банку Росії на підставі письмових запитів.

шум гигиена труда