Головна Банк Росії Функції Банку Росії
какие виды социальных статусов существуют

Функції Банку Росії

У статті 4 Федерального закону, в якій передбачається, що Банк Росії виконує наступні функції:

"1) у взаємодії з Урядом Російської Федерації розробляє і проводить єдину державну грошово-кредитну політику;

2) монопольно здійснює емісію готівкових грошей та організує готівкове грошовий обіг;

2.1) затверджує графічне позначення рубля у вигляді знака;

3) є кредитором останньої інстанції для кредитних організацій, організує систему їх рефінансування;

4) встановлює правила здійснення розрахунків в Російській Федерації;

5) встановлює правила проведення банківських операцій;

6) здійснює обслуговування рахунків бюджетів усіх рівнів бюджетної системи Російської Федерації, якщо інше не встановлено федеральними законами, за допомогою проведення розрахунків за дорученням уповноважених органів виконавчої влади та державних позабюджетних фондів, на які покладаються організація виконання і виконання бюджетів;

7) здійснює ефективне управління золотовалютних резервах Банку Росії;

8) приймає рішення про державну реєстрацію кредитних організацій, видає кредитним організаціям ліцензії на здійснення банківських операцій, зупиняє їх дію та відкликає їх;

9) здійснює нагляд за діяльністю кредитних організацій і банківських груп (далі - банківський нагляд);

10) реєструє емісію цінних паперів кредитними організаціями у відповідності з федеральними законами;

11) здійснює самостійно або за дорученням Уряду Російської Федерації всі види банківських операцій та інших угод, необхідних для виконання функцій Банку Росії;

12) організує і здійснює валютне регулювання та валютний контроль відповідно до законодавства Російської Федерації;

13) визначає порядок здійснення розрахунків з міжнародними організаціями, іноземними державами, а також з юридичними та фізичними особами;

14) встановлює правила бухгалтерського обліку і звітності для банківської системи Російської Федерації;

15) встановлює та публікує офіційні курси іноземних валют по відношенню до рубля;

16) бере участь у розробці прогнозу платіжного балансу Російської Федерації й організовує складання платіжного балансу Російської Федерації;

17) встановлює порядок та умови здійснення валютними біржами діяльності з організації проведення операцій з купівлі та продажу іноземної валюти, здійснює видачу, призупинення і відгук дозволів валютним біржам на організацію проведення операцій з купівлі та продажу іноземної валюти; * (240)

18) проводить аналіз і прогнозування стану економіки Російської Федерації в цілому і по регіонах, насамперед грошово-кредитних, валютно-фінансових і цінових відносин, публікує відповідні матеріали і статистичні дані;

18.1) здійснює виплати Банку Росії по внесках фізичних осіб у визнаних банкротами банках, не беруть участь в системі обов'язкового страхування вкладів фізичних осіб в банках Російської Федерації, у випадках і порядку, які передбачені федеральним законом;

19) здійснює інші функції у відповідності з федеральними законами.

Розглянемо деякі з них докладніше.

гигиена одежды и обуви биология